Ontwerp van een poster

FLYER_7_novemberWebversie

Deze poster heb ik ontworpen voor het optreden van Orkest De Noordooster op 7 november. In het programma zaten zowel het Armeens Oratorium als de Driestuiversopera. Erg spannend om dat aan elkaar te breien in een interessant beeld.
Ik heb er een heel verhaal bij:

De berg Ararat staat voor hoop, redding, lieflijkheid, troost.

 De Ararat is voor de Armeniërs een heilige berg en een nationaal symbool. Het Armeense volk heeft een oude, christelijke cultuur en Armeense christenen geloven dat de ark van Noach na de zondvloed op deze berg strandde en dat Noach voorvader is van het Armeense volk.

De Armeniërs zijn in 1915 verdreven en op grote schaal uitgemoord. Het Armeens Oratorium (1985) van Khachatur Avetysian, wat het orkest uitvoerde, vertelt over het lijden van het Armeense volk.

Momenteel is de Ararat Turks grondgebied en kijken Armeniërs vanuit hun hoofdstad Yerevan op de berg uit. Ze mogen de grens niet oversteken.

De haan staat voor bedrog, wreedheid, macho-gedrag.

Het is een illustratie uit een 13de-eeuws Armeense manuscript. Het Armeens kon ik niet lezen, maar het was waarschijnlijk het bijbelse verhaal van de verloochening van Petrus. Jezus had voorspeld dat zijn discipel Petrus hem, voordat de volgende ochtend een haan zou kraaien, driemaal zou verloochenen. Die nacht werd Jezus gevangen genomen en mensen vroegen Petrus: jij kent die man toch, jij was toch bij hem? Nee nee nee, zei Petrus, ik ken die hele man niet. En inderdaad, na de derde keer kraaide een haan.

Op de poster heb ik het manuscript verweerd en verscheurd weergegeven.

De haan kraait en getuigt van de hypocrisie. Het jaar 2015 is herdenkingsjaar van de Armeense genocide in 1915. Dat het een genocide was wordt door Turkije nog steeds ontkend.

Ook Mackie Messer, hoofdpersoon en rondmoordende macho in de Driestuiversopera, zegt zijn handen in onschuld te wassen. Met de Driestuiversopera (1928) stelde Bertolt Brecht de in de Weimarrepubliek groeiende corruptie en hypocrisie aan de kaak. De opera werd door de nazi’s verboden en Brecht vluchtte in 1933, toen Hitler aan de macht kwam, naar Denemarken.

Gedicht

Tijdens de speurtocht naar achtergrondinformatie over het Armeens Oratorium en de Driestuiversopera kwam ik een mooi gedicht van Brecht tegen, An die Nachgeborenen, uit 1939. Hij vertelt daarin aan mensen in de toekomst, aan ons, dat onderdrukking en wreedheid zo erg kunnen zijn dat de wijsheid van oude geschriften geen uitkomst meer biedt. Een gedeelte eruit:

Ich wäre gerne auch weise.
In den alten Büchern steht, was weise ist:
Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit
Ohne Furcht verbringen
Auch ohne Gewalt auskommen
Böses mit Gutem vergelten
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen
Gilt für weise.
Alles das kann ich nicht:
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

 

Philo van de week

Mensen zijn op hun paasbest als ze Bach spelen of beluisteren

Philo van de week