Portfolio

Publicaties

 

Nieuwsbrieven, notulen, webtekst, redactie

  • Nieuwsbrief Wijkraad Utrecht-Noordoost
  • Webtekst P2P-consult (adviseur bij duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling) 
  • Notulen vergaderingen Kliëntenraad en Dienst Werk & Inkomen (vanaf januari 2014)
  • Redactie magazine Skiz'o, Stichting Anoiksis, voor een betere beeldvorming van schizofrenie

 

Dialooggroepen

  • Gespreksleider Stadsdialoog over Zwarte Piet, 2014, 2015
  • Socratische gesprekken
  • 28 mei 2013, thema: verantwoordelijkheid. Groepsdialoog. Deelnemers lazen het postscript van Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt. We bespraken Arendt's visie op de morele en juridische verantwoordelijkheid van Eichmann en onderzochten kwesties en vragen die daarbij opkwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philo van de week

Nothing comes from violence
and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are
On and on the rain will fall
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are

- Sting, Fragile 

Philo van de week